ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไปด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะข้าพระพุทธเจ้า ทีมงาน Smile IT Service