top of page

สอนซ่อม Notebook และ แนวทางนำไปซ่อม Macbook ได้  สอนโดย อ. ปู ดินแดง

ผมไม่มีรายละเอียดเนื้อหาการเรียนให้คุณเหมือนที่ไหนๆ อาจารย์ ปู ดินแดง สอนให้คุณ ซ่อมเป็นซ่อมได้ใช้งานได้จริง จบงานได้จริง ลูกศิตย์ มีทั่วประเทศ ช่าง ดังๆในประเทศ ผ่านการเรียนกับ อาจารย์ ปู ดินแดง ดูผลงานการซ่อม ของผมเเทนคำอธิบายได้ที่ link ด้านล่าง อาจารย์ ปู ดินแดง ของจริงครับ สอบถามค่าเรียน 095-530-9460 เบอร์โทร อาจารย์ ปู ดินเเดง โดยตรง

คลิกที่รูป

Screen Shot 2561-12-03 at 22.20.54.png
bottom of page