ลูกค้าสามารถโอนเงินผ่านเลขที่บัญชีนี้ครับ

ชื่อบัญชี ไชยรัตน์ ชื่นกมล เท่านั้น

เลขที่บัญชี ธนาคาร กสิกรไทย 

5852091489