top of page

ให้บริการรับงาน จากทั่วประเทศ

             เราเพิ่มช่องทางเพื่อความสะดวกของลูกค้าจากทั่วประเทศที่ต้องการใช้บริการของเรา เราจึงเปิดงานรับซ่อมจากทั่วประเทศโดยเป็น Partner กับ DHL เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจสะดวกรวดเร็วปลอดภัยในการจัดส่งสินค้าที่มีคุณภาพสูงสุด

ที่อยู่ในการจัดส่ง

Check Status
ตรวจสอบสถานะการจัดส่ง
 
bottom of page